Revitalizace mateřské školy Bánov

1. 7. 2016 - 1. 9. 20161,5 mil. Kč

Na škole byl proveden soubor energetických opatření spočívající v zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem ETICS obsahující polystyren EPS 70F tl. 140 mm. Jako povrchová úprava byla použita silikonová omítka. Soklové zdivo bylo zatepleno XPS tl. 100 mm a opatřeno stěrkou s plastovou síťkou a soklovou mozaikovou omítkou. Dále byly provedeny okenní parapety, oplechování atiky z poplastovaného plechu.