Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna luxferů

1. 5. 2016 - 1. 6. 20160,6 mil. Kč

Bylo provedeno ve třech místech, v areálu nemocnice, vybourání stávajících luxferů, zazdění otvorů a nanesení probarvené omítky. Ve třetí části byl do vybouraného otvoru zhotoven okenní pás 1,5 x 14 m z hliníkového profilu, který byl z obou stran obezděn.